2020-03-21

16:30:00

LF

3:2

已结束

即将开始
预约
已预约
OMG

2020-03-21

18:30:00

ODG

3:2

已结束

即将开始
预约
已预约
EHOME

2020-03-22

16:30:00

MY

3:0

已结束

即将开始
预约
已预约
BLG.M

2020-03-22

18:30:00

OG

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
XROCK

2020-03-26

16:30:00

TK

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
ESG

2020-03-26

18:30:00

LF

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
BLG.M

2020-03-27

16:30:00

TK

0:3

已结束

即将开始
预约
已预约
EHOME

2020-03-27

18:30:00

OG

3:0

已结束

即将开始
预约
已预约
ESG

2020-03-28

16:30:00

ODG

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
XROCK

2020-03-28

18:30:00

OG

3:0

已结束

即将开始
预约
已预约
OMG

2020-03-29

16:30:00

MY

1:3

已结束

即将开始
预约
已预约
EHOME

2020-03-29

18:30:00

LF

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
XROCK

2020-04-02

16:30:00

ODG

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
BLG.M

2020-04-02

18:30:00

LF

3:2

已结束

即将开始
预约
已预约
ESG

2020-04-03

16:30:00

OG

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
EHOME

2020-04-03

18:30:00

TK

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
BLG.M

2020-04-05

16:30:00

LF

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
EHOME

2020-04-05

18:30:00

MY

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
OMG

2020-04-06

16:30:00

MY

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
XROCK

2020-04-06

18:30:00

ODG

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
OMG

2020-04-09

16:30:00

TK

0:3

已结束

即将开始
预约
已预约
XROCK

2020-04-09

18:30:00

ODG

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
ESG

2020-04-10

14:30:00

OG

3:0

已结束

即将开始
预约
已预约
BLG.M

2020-04-10

16:30:00

MY

3:2

已结束

即将开始
预约
已预约
ESG

2020-04-10

18:30:00

TK

1:3

已结束

即将开始
预约
已预约
OMG

2020-04-11

16:30:00

BLG.M

3:2

已结束

即将开始
预约
已预约
OMG

2020-04-11

18:30:00

MY

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
LF

2020-04-12

16:30:00

XROCK

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
EHOME

2020-04-12

18:30:00

OG

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
MY

2020-04-16

16:30:00

XROCK

3:0

已结束

即将开始
预约
已预约
ESG

2020-04-16

18:30:00

OG

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
TK

2020-04-17

16:30:00

ESG

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
EHOME

2020-04-17

18:30:00

ODG

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
TK

2020-04-18

16:30:00

OG

0:3

已结束

即将开始
预约
已预约
ODG

2020-04-18

18:30:00

XROCK

3:0

已结束

即将开始
预约
已预约
OMG

2020-04-19

16:30:00

TK

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
MY

2020-04-19

18:30:00

LF

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
ODG

2020-04-23

16:30:00

BLG.M

1:3

已结束

即将开始
预约
已预约
ESG

2020-04-23

18:30:00

TK

0:3

已结束

即将开始
预约
已预约
LF

2020-04-24

16:30:00

OMG

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
ESG

2020-04-24

18:30:00

EHOME

3:0

已结束

即将开始
预约
已预约
BLG.M

2020-04-25

16:30:00

XROCK

3:0

已结束

即将开始
预约
已预约
BLG.M

2020-04-25

18:30:00

MY

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
ODG

2020-04-26

16:30:00

EHOME

1:3

已结束

即将开始
预约
已预约
OMG

2020-04-26

18:30:00

OG

0:3

已结束

即将开始
预约
已预约
LF

2020-05-01

16:30:00

LF

3:2

已结束

即将开始
预约
已预约
BLG.M

2020-05-01

18:30:00

XROCK

3:0

已结束

即将开始
预约
已预约
MY

2020-05-02

16:30:00

EHOME

3:0

已结束

即将开始
预约
已预约
OG

2020-05-02

18:30:00

ODG

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
OMG

2020-05-03

16:30:00

BLG.M

0:3

已结束

即将开始
预约
已预约
MY

2020-05-03

18:30:00

OG

1:3

已结束

即将开始
预约
已预约
ODG

2020-05-08

16:30:00

LF

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
XROCK

2020-05-08

18:30:00

EHOME

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
OMG

2020-05-09

14:30:00

EHOME

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
MY

2020-05-09

16:30:00

LF

3:1

已结束

即将开始
预约
已预约
ODG

2020-05-09

18:30:00

XROCK

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
OMG

2020-05-10

16:30:00

EHOME

1:3

已结束

即将开始
预约
已预约
LF

2020-05-10

19:00:00

XROCK

2:3

已结束

即将开始
预约
已预约
LF

2020-05-16

18:00:00

OMG

1:4

已结束

即将开始
预约
已预约
LF

预约成功

请留意短信通知,及时获取赛事推送哦~

预约失败,未绑定手机号

预约失败,请重试一下

关注

LF.cold

关注

LF.BigG

关注

LF.Dusk

关注

LF.Liang

关注

XROCK.xiaonan

关注

XROCK.Magic

关注

XROCK.FlowerU

关注

XROCK.yuexia

关注

XROCK.857857

关注

OMG.Wake

关注

OMG.Kano

关注

OMG.hawk

关注

OMG.Dawn

关注

OMG.33

关注

枪炮

关注

阿如

关注

乔野

关注

丢小球

2020年《决战!平安京》职业联赛(OPL)春季赛

《决战!平安京》职业联赛(Onmyoji arena Pro League,简称OPL) ,是由网易举办的平安京赛事体系中规格最高的职业竞技赛事。10支职业战队经过6周共45场的常规赛的磨炼,最终有8支战队成功晋级季后赛,他们将为争夺OPL的最高荣誉展开高水平的激烈对决!